Điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2012 o dong nai

0

DỰ KIẾN THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
KHÓA NGÀY 02/6/2012
o quang ngai

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc dự kiến công bố kết quả
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011-2012
vào ngày 17 tháng 6 năm 2012
Kết quả kỳ thi sẽ được công bố tại các trường trung học phổ thông,
trên Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT, tại đây hoặc:
+ Nhắn tin theo cú pháp: TNQN_”SBD” gửi 8588
+ Gọi các số: 0510.1080, 0510.801112