Cười vỡ bụng với tranh vui…

0

Những hình ảnh không dành cho những người dễ đau tim vì… cười quá nhiều!
1341623289-tranh-vui-HoiQuanCuoi-31

Còn ta ướt hết cả lông
Cũng vì cô ấy nói không thẳng thừng

1341623289-tranh-vui-HoiQuanCuoi-32

Con đây chiến thắng tưng bừng
Lao xe xuống nước ăn mừng cho vui

1341623289-tranh-vui-HoiQuanCuoi-33

Ta thì lại thấy bùi ngùi
Nên tiến thẳng tới hay lui đây nào

1341623289-tranh-vui-HoiQuanCuoi-34

Mèo ơi, đừng có thét gào
Voi đây sẽ cứu mèo vào bờ ngay

1341623289-tranh-vui-HoiQuanCuoi-35

Phương tiện di chuyển thật hay
Khỏi phải bơi lội, khỏi bay mệt người

1341623289-tranh-vui-HoiQuanCuoi-36

Trên cao ta đứng ta cười
Ở đây cao, thoáng, bằng mười dưới kia

1341623289-tranh-vui-HoiQuanCuoi-37

Chổi này mà quét mà lia
Xe này sẽ sạch, bùn kia hết vèo

1341623289-tranh-vui-HoiQuanCuoi-38

Đã bảo ông chớ leo trèo
Thế mà ông cứ, giờ tèo gãy xương

1341623289-tranh-vui-HoiQuanCuoi-39

Ai ơi, đổ rác nhớ cho
Phải leo lên ấy rồi bo(bỏ) rác vào

1341623289-tranh-vui-HoiQuanCuoi-40

Anh đi tắm biển vui sao
Khối kẻ nhìn thấy thét gào tưởng mơ