Đứt cầu treo ở Sơn La , hàng chục người rơi xuống nước lũ
Đứt cầu treo ở Sơn La , hàng chục người rơi xuống nước lũ
Đứt cầu treo ở Sơn La , hàng chục người rơi xuống nước lũ
Khi dòng người đang qua cầu treo ở Sơn La, bỗng dây cáp bị đứt khiến cầu lật nghiêng, hất văng hơn 20 người cùng phương tiện xuống dòng nước dữ. Cầu treo ở Sơn La bị đứt cáp khiến thành cầu lật nhào xuống suối. Khoảng 6h sáng 11/6, gần 20 người đang đi trên cầu treo bắc... Xem chi tiết →
Khi dòng người đang qua cầu treo ở Sơn La, bỗng dây cáp bị đứt khiến cầu lật nghiêng, hất văng... Xem chi tiết →
Bài viết liên quan: