Đổi tên nước Việt Nam: Sẽ đem ra thảo luận?
Đổi tên nước Việt Nam: Sẽ đem ra thảo luận?
Đổi tên nước Việt Nam: Sẽ đem ra thảo luận?
Vào ngày khai mạc Quốc Hội 20-5 tới, Phương án đổi tên nước sẽ được trình Quốc hội xem xét, thảo luận trước các Đại Biểu Quốc Hội. Tại cuộc họp báo chiều 17/5, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về sửa Hiến... Xem chi tiết →
Vào ngày khai mạc Quốc Hội 20-5 tới, Phương án đổi tên nước sẽ được trình Quốc hội xem xét,... Xem chi tiết →
Bài viết liên quan: