Những doang nhân 8x trẻ điều hành doanh nghiệp ngàn tỷ
Những doang nhân 8x trẻ điều hành doanh nghiệp ngàn tỷ
Những doang nhân 8x trẻ điều hành doanh nghiệp ngàn tỷ
Không chỉ được hậu thuẫn từ gia đình, phần lớn các nhân vật trong danh sách đều nỗ lực đi lên bằng thực lực bản thân và hiện điều hành những doanh nghiệp vốn điều lệ trên dưới 1.000 tỷ đồng ở hai sàn chứng khoán. Tổng cộng hơn 50 doanh nghiệp có vốn điều lệ trên... Xem chi tiết →
Không chỉ được hậu thuẫn từ gia đình, phần lớn các nhân vật trong danh sách đều nỗ lực đi... Xem chi tiết →
Bài viết liên quan: